sexta-feira, 14 de dezembro de 2007

Pórta d’greja


Nho’ntoninhe má sê compad topa na porta d’greja. Eze tá tud fusc. Nho’ntoninhe tinha jgod primer e el tá ta tenta spia cont’óra staba narloj d’igreja. Cand sê compad jga, el odja mô nho’ntoninhe staba c’algun problema, el bra pa el, el pergultal:

- Compad ‘ntoninhe, falom cal quê bô problema mô mta rasolveb el gôssin.

Nho’ntoninhe raspondê: Mta ta odja quel arloje la dcima, má mca ta ta consigui sabê ora ê quel quel ta ta marca…

Anton Compad bra pa el, el falal: Catem problema, tchom spiob el.

Compad spia pum banda, spia pa ot, el volta na nho’ntoninhe el falal: Compad ‘ntoninhe, ondê igreja?


Sem comentários: